Půjčky úvěry

Půjčky a úvěry jsou v dnešní době jedním z hlavních zdrojů financování nákupů a investic. V posledních letech se trh s půjčkami a úvěry výrazně rozrostl, a tak zde působí mnoho bankovních i nebankovních společností, které vám poskytnou půčku téměř na cokoliv. Úvěrů a půjček existuje celá řada, a proto vám zde přinášíme přehled těch nejdůležitějších.

Nejrožšířenějším úvěrem je spotřebitelský úvěr. Poskytuje se výhradně fyzickým osobám české národnosti, které jsou starší 18 let, a jeho průměrná výše činí 80 tisíc korun. Největší přednost představuje to, že nemusíte dokládat, na co finanční prostředky použijete. Bezúčelové spotřebitelské úvěry tak lze využít na pořízení spotřebních věcí a statků, jako jsou například různé elektrospotřebiče, dovolené, školné nebo na zaplacení jiných pohledávek. Banky po vás zpravidla budou chtít při žádosti o úvěr potvrzení vašich příjmů a ručení další osoby. Většina bank navíc vyžaduje, abyste svůj účet vedli právě u nich, sjednali si životní pojištění nebo poskytli zástavní právo k cenným papírům či nemovitosti. Z těchto údajů si banka vytvoří tzv. bonitu klienta, na základě níž vám úvěr udělí, nebo neudělí. Půjčka je poté splácena podle dohodnutého splátkového kalendáře. Vedle splátek samotné půjčky klient platí i úrok z úvěru, což je částka, kterou klient zaplatí navíc za poskytnutí finančních prostředků. Úroková výše se u každé banky liší a je tedy nutné se informovat přímo v bance. Spotřebilský úvěr ale poskytují i nebankovní společnosti, u kterých jsou podmínky udělení půjčky benevolentnější, za což si účtují vyšší úrok než banky. Zpravidla stačí pouze potvrzení příjmů za poslední tři měsíce. V současné době se na trhu půjček a úvěrů objevily i nepříliš důvěryhodné společnosti, a tak je nutné přečíst si úvěrovou smlouvu opravdu pečlivě.

Základním dokumentem při poskytování úvěrů je úvěrová smlouva. Ta by vždy měla mít několik náležitostí – jméno a adresu fyzické osoby, výše úvěru a výše úroku, termíny a částky splátek a úroků, způsob čerpání úvěru, splatnost úvěru, způsob zajištění úvěru, práva a povinnosti klienta a banky, datum a podpisy klienta a věřitele.

Druhým hlavním úvěrem je hypoteční úvěr. Poskytuje se většinou účelově, tzn., dokládá se, na co bude úvěr použit. Existuje rovněž neúčelová hypotéka, tzv. americká. Hypoteční úvěr slouží k financování koupě nemovitosti nebo pozemku, k rekonstrukci nemovitosti nebo na splacení úvěru či půjčky použité jako investice do nemovitosti. Nemovitostí se míní bytová jednotka, rodinný dům, chata nebo jiný rekreační objekt, bytový dům, garáž, bazén atd. Hypoteční úvěr spadá do dlouhodobých úvěrů, jejichž splatnost je 10 let a více. Za úvěr klient ručí samotnou nemovitostí, tudíž není-li klient schopen své závazky splácet, banka mu nemovitost zabaví. Výše úvěru se většinou pohybuje od 70% – 100% ceny stavěné nemovitosti.

Úvěrů a půjček samozřejmě existuje ještě celá řada, mezi ně se počítají i různé formy leasingu, je proto tedy vhodné, abyste si pečlivě prošli nabídky a dostatečně zvážili svou schopnost dostát svým závazkům. U nebankovních úvěrových společností potom dbejte při podepisování úvěrové smlouvy zvláštní opatrnosti (aniž bychom chtěli hanit ty poctivé), neboť u nich na prvním místě stojí zisk, nikoliv důvěryhodnost.