Úvěry bez nahlížení do registru

Úvěry bez nahlížení do registru jsou určeni klientům, kteří již mají záznam v tomto registru. Od roku 2002 všechny banky používají seznam lidí, kteří kdy měli problém se splácením úvěru. Do tohoto registru potom nahlížejí vždy, když schvalují nový úvěr. Pokud jste tedy někdy spátku poslali později nebo vůbec, půjčku v bance prostě nedostanete. Tohoto faktu se chopili ostatní finanční společnosti a svým klientům nabízejí úvěry bez nahlížení do registru.

Úvěry bez nahlížení do registru dlužníků je hojně vyhledávaný finanční produkt. Stále více lidí se v bankách dočká zamítnutí žádosti o úvěr, neboť již nějaký závazek mají, či nějakou půjčku splatili později nebo vůbec. Registr dlužníků přitom obsahuje kolem 95% všech úvěrů a eviduje i drobné prohřešky v platební morálce, což je mnohými považováno jako zbytečné. I přes tyto výhrady banky poprávu považují tento registr za důležitý a věrohodný ukazatel schopnoti klienta splácet. Pokud tedy peníze potřebujete hned, úvěr bez nahlížení do registru je určen pro vás. V tomto článku popíšeme jeho výhody a nevýhody.

Jeho s přehledem největší výhodu jsme už naznačili. Nebankovní společnosti vám půjčí, i když jste vedeni v registru dlužníků. Vedle toho ani není většina úvěrů vázána na výši příjmů žadatele. Společnosti se vás tedy prakticky na nic neptají a půjčí vám, na co chcete. Podmínkou je samozřejmě uzavření úvěrové smlouvy s všemi jejími náležitostmi. Výše úvěrů bez nahlížení do registru se zpravidla pohybuje mezi 10 – 300 tisíci. U vyšších částek je zapotřebí ručitel. Na tyto úvěry tedy dosáhnou například studenti, matky na mateřské nebo důchodci, kteří by jinak s žádostí o úvěr v bance neuspěli. Spolu s administrativní nenáročností je další nespornou výhodou rychlost a jednoduchost vyřízení, kdy lze vše vyřídit na internetu nebo po telefonu.

Úvěry bez nahlížení do registru má jednu velkou nevýhodu. Úvěry jsou zatíženy vyšším úrokem, než je obvyklé u bank. Za poskytnuté finanční prostředky tedy zaplatíte o něco víc. Navíc jsou u úvěrů bez nahlížení do registru stanoveny poměrně přísné smluvní podmínky, při jejichž nedodržení platíte vysoké penále. Tyto penále mohou v některých případech dosáhnout až 100% výše úvěru. S tímto také souvisí další nevýhoda. Řada nebankovních společností své tvrdé obchodní podmínky uvádí ve svých smlouvách malým písmem na konci, nebo jsou napsány složitě a nepřehledně, takže i průměrně vzdělaný člověk nemá šanci se v nich vyznat. Vždy proto platí – smlouvy si čtěte pečlivě a pozorně, odpovědně posuďte svou schopnost úvěr splácet a společnost, u níž budete půjčku žádat, důkladně vyberte, protože na trhu bohužel existují i nepoctivé firmy. V první řadě však zvažte, zda skutečně a naléhavě peníze potřebujete.